Shipmouse användes främst till att rita båtar. En uppgift som var utmanande men inte omöjlig.